REGIERUNG JUNCKER/POLFER

D'Regierungsmembere vum 7. August 1999 bis den 31. Juli 2004

No de Chamberwahle vum 13. Juni 1999 setzt sech d'Regierung folgendermoossen zesummen.

 • JUNCKER Jean-Claude
  • Premierminister
  • Staatsminister
  • Finanzminister
 • POLFER Lydie
  • Vizepremierminister
  • Ausseminister, Minister fir den Aussenhandel 
  • Minister fir d'Fonction publique an d'Verwaltungsreform
 • BODEN Fernand
  • Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung
  • Minister fir Mëttelstand, Tourismus a Wunnengsbau
 • JACOBS Marie-Josée
  • Ministesch fir Famill, Sozialsolidaritéit a Jugend
  • Ministesch fir Fraefërderung
 • HENNICOT-SCHOEPGES Erna
  • Kulturministesch, Ministesch fir Héichschoul a Fuerschung
  • Ministesch fir ëffentlech Aarbechten
 • WOLTER Michel
  • Inneminister
 • FRIEDEN Luc
  • Minister fir Tresor a Budget
  • Justizminister
 • BRASSEUR Anne
  • Ministesch fir Educatioun, Beruffsausbildung a Sport
 • GRETHEN Henri
  • Wirtschaftsminister
  • Transportminister
 • GOERENS Charles
  • Minister fir Entwécklungszesummenaarbecht an humanitär Ugeleeënheeten, Verteidegungsminister
  • Ëmweltminister
 • WAGNER Carlo
  • Minister fir Gesondheet a sozial Sécherheet
 • BILTGEN François
  • Minister fir Aarbecht a Beschäftegung
  • Kultusminister
  • Minister fir Bezéiungen zum Parlament
  • Delegéierte Kommunikatiounsminister
 • SCHAACK Joseph
  • Staatssekretär fir d'Fonction publique an d'Verwaltungsreform
 • BERGER Eugène
  • Staatssekretär fir Ëmwelt

Aktualiséiert