Fréier Regierungsmemberen

Pro Regierung

Pro Regierungsmember

ARENDT Guy
ASSELBORN Jean
BACKES Yuriko
BAULER André
BAUSCH François
BERGER Eugène
BETTEL Xavier
BILTGEN François
BODEN Fernand
BOFFERDING Taina
BRASSEUR Anne
BRAZ Félix
CAHEN Corinne
CLOSENER Francine
DELLES Lex
DELVAUX-STEHRES Mady
DI BARTOLOMEO Mars
DIESCHBOURG Carole
ENGEL Georges
ETGEN Fernand
FAYOT Franz
FRIEDEN Luc
GIRA Camille
GOERENS Charles
GRAMEGNA Pierre
GRETHEN Henri
HAAGEN Claude
HAHN Max
HALSDORF Jean-Marie
HANSEN Marc
HANSEN Martine
HENNICOT-SCHOEPGES Erna
HETTO-GAASCH Françoise
JACOBS Marie-Josée
JUNCKER Jean-Claude
KERSCH Dan
KOX Henri
KRECKÉ Jeannot
LENERT Paulette
LUX Lucien
MEISCH Claude
MODERT Octavie
MUTSCH Lydia
NAGEL Maggy
POLFER Lydie
SCHAACK Joseph
SCHANK Marco
SCHILTZ Jean-Louis
SCHMIT Nicolas
SCHNEIDER Étienne
SCHNEIDER Romain
SPAUTZ Marc
TANSON Sam
TURMES Claude
WAGNER Carlo
WELFRING Joëlle
WISELER Claude
WOLTER Michel

Aktualiséiert