Dossieren

 • Filtrer les résultats
  Entrez une période

  Le format de date attendu comprend le jour (sur deux chiffres) suivi du mois (sur deux chiffres) suivi de l'année (sur quatre chiffres) : chacune de ces valeurs est séparée par un tiret.

 • 47 Resultater

Choix vun der Redaktioun

 1. D’Warne vun der Populatioun ass en indispensabelt Instrument, dat et de Biergerinnen a Bierger erméiglecht, sech op e previsibelt oder onprevisibelt Evenement virzebereeden an déi nëtzlech an néideg Virsiichtsmoossnamen zur Protectioun vu Persounen a Gidder z‘ergräifen.

 2. Zanter 1980 ass d'Entwécklungshëllefspolitik ee vun de Piliere vun der Aussepolitik vu Lëtzebuerg. Hire Schwéierpunkt läit op geziilte Partnerschaften a si baséiert op Grondprinzipie wéi Zouverlässegkeet, Engagement a Kompetenz. Si stellt sech an den Déngscht vum Kampf géint d’Aarmut, virun allem an deenen am mannsten entwéckelte Länner, a steet am Geescht vun der nohalteger Entwécklung.

 3. Beim Europäesche Rot am Juni 2000 erreechen d'Memberstaaten de Konsens, dass den Austausch vun Informatiounen tëschent de Steierverwaltungen dat héchst Zil vun der Europäescher Unioun muss sinn. D'Finanzkris vun 2008 stäerkt d'Beweegung fir méi Steiertransparenz a géint eng agressiv fiskal Planifikatioun.

 4. D'Groussregioun regruppéiert d'Groussherzogtum Lëtzebuerg, d'Saarland, Rheinland-Pfalz, Loutrengen, Wallounien an déi däitschsproocheg Communautéit vun der Belscht. Si huet iwwer 11,5 Milliounen Awunner a bilt den institutionelle Kader fir d’grenziwwerschreidend Zesummenaarbecht an esou ënnerschiddleche Beräicher wéi Mobilitéit, Erzéiung, Kultur, Tourismus, Gesellschaft, Wirtschaft oder Ëmwelt.

 5. Nom Start vun der Multimodaler Strategie Modu 2.0 am Mee 2018 an dem erfollegräiche Start vum gratis ëffentlechen Transport am Mäerz 2020 zu Lëtzebuerg, huet de François Bausch, Vizepremier, Minister fir Mobilitéit an Ëffentlech Aarbechten, de PNM 2035 - Nationale Mobilitéitsplang op enger internationaler Pressekonferenz e Freideg 22. Abrëll 2022 virgestallt.

 6. De Wirtschaftsministère féiert regelméisseg Promotiounsmissiounen am Ausland duerch, fir Lëtzebuerg als privilegéiert Geschäftsplaz ze fërderen. Dësen Dossier gëtt Hannergrondinformatiounen a Bezuch op d’Organisatioun vun dëse Missiounen.

 7. De Plan d’aménagement général (PAG), och nach "Allgemenge Bebauungsplang", ass en Ensembel vu grafeschen a schrëftleche Virschrëfte mat reeglementareschem Charakter, déi sech géigesäiteg completéieren an de ganze Gemengenterritoire ofdecken, dee se a verschidden Zonen opdeelen, fir déi se d’Buedemnotzung festhalen.

 8. Digital Luxembourg, gegrënnt 2014, ass eng multidisziplinär Initiative vun der Regierung an Zesummenaarbecht vun ëffentlechen, privaten an akademeschen Acteuren mam Zil, Digitalisatioun fir eng positiv Transformatioun ze notzen.

 9. D'Open Data-Strategie vun der Regierung ziilt drop hin, fir ëffentlech Daten allgemeng zougänglech ze maachen an esou Eenzelpersounen, Entreprisen a Medien d'Méiglechkeet ze ginn, dës Date fir nëtzlech Zwecker ze verwäerten, ze kombinéieren oder ze deelen. D’Zil ass d’Schafe vun enger sozialer, wirtschaftlecher oder ekologescher Plus-value an d’Optimiséierung vun den ëffentleche Leeschtungen.

 10. D'Gesetz vum 27. Juli 2022 "relatif aux sanctions administratives communales et à l'élargissement des compétences des agents municipaux" huet als Zil, de Gemengenagenten d’Erlabnis ze ginn, fir engersäits Infractioune festzestellen, déi an de generelle Policereglementer festgehale sinn a mat Geldbousse bestrooft ginn, sief et mat administrativen oder strofrechtlechen, a fir anerersäits...

 11. Le système de l’enseignement supérieur au Luxembourg - Liste des formations d'enseignement supérieur reconnues - Contact Service Accréditation: accreditation@mesr.etat.lu

 12. D’strategesch Visioun hisiichtlech der kënschtlecher Intelligenz (KI) zu Lëtzebuerg huet zur Schafung vum interministerielle Kommitee AI4Gov gefouert, deen d'Zil huet d’Ministèren an d’Verwaltungen ze encouragéieren, d’kënschtlech Intelligenz (KI) an d’Datewëssenschaft anzesetzen, fir hir Aktiounen a Beruffer ëmzegestalten.

 13. D’Gemengerotsmembere ginn direkt gewielt, all 6 Joer, duerch d’Wieler aus der Gemeng. All Gemeng huet e Gemengerot, aus deem de Schäfferot ervirgeet, d’Exekutivorgan vun der Gemeng.

 14. Les lois portant création ou organisation des établissements publics de l'enseignement supérieur et de la recherche publique disposent que les relations entre l’État et ces institutions sont régies par des conventions pluriannuelles, d’une durée de quatre ans...

 15. Eng vun de strategeschen Achse vum Ministère fir Digitaliséierung befaasst sech direkt mat der digitaler Inklusioun. Eng ganz Rei vu Projeten an Initiative vum Ministère erfëllen dësen Engagement.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Lescht Säit